История на училището

Първи сведения за възникване на училище в новата история на Кардам датират  от 1903 година, която се смята за начало на  организирано обучение в  Кардам.

Училища възникват там, където има много деца и е възникнала необходимост от образование. За да проследим развитието на едно училище трябва да се запознаем първо с развитието на населените места.

Кардам възниква като се обединяват две по-малки села- Харман куюсу и Неби куюсу. Имената на селищата са турски като спомен от 5 вековното чуждо владение и влияние.В района са намирани множество археологически находки доказващи, че мястото е било селище през вековете от идването на хан Аспарух. В околността има и други селища- Чифут куюсу /Йовково/, Караач /Снягово/, Хасарлък /Огражден/, Пойряза /Горняк/ и Карагьоз/Черноково/. За всяко едно село поотделно може да се напише дебела книга с интересни истории за тяхното развитие. Населението в България  в миналото е било предимно селско  и разпръснато в многобройни малки селца.

Шанс да се развие Кардам като център е построяването на гарата, църквата и училището отрумънските власти при тяхното управление на Добруджа. Ген.Тошево е определено като административен център в същия този период.

В архивите се намира информация за далечната учебна 1897-98 г.в която училището в Чифут куюсу /Шухуд куюсу/ работи ,  а учителите активно се включват в обществения живот на околията ,в околийското учителско дружество „Развитие” и  в социалдемократическа организация на Добричка околия. Всичките тези  свидетелства показват желание и стремеж към образование на хората в района.

В далечната 1903 г. в частна къща Мария Капитанова /по баща Калинкова/ започва да учи децата на четмо и писмо. Съдбата на това малко импровизирано училище не е радостна. По време на румънската окупация то е опожарено и  през 1916 г. българските семейства успяват да възстановят сградата на училището. Интересен е фактът ,че родителите са плащали на учителката Цветана Христова само ако са доволни от обучението на децата си.

През 1928 г е построена сградата на училището в Кардам  в близост до новопостроената църква. Директор и учител в новото училище е попадията която преподава на румънски език. Учениците са задължени да ходят на румънското училище и са наказвани за говорене на български език.

След връщането на Южна Добруджа към България в 1940 ги преселването на българското население от Северна Добруджа културния живот бележи подем. Във всички по-големи селища се откриват детски градини, начални училища и читалища. Сградата на училището в Кардам  се сдобива с допълнителни класни стаи, но не може да побира многобройните си ученици.

Системата на образование през 50- те години  е  включвала начални училища в малките села и прогимназия в по-големите. В селата Йовково, Снягово, Горняк, Огражден и Чернооково е имало начални училища, а по-големите ученици са пътували към Кардам с училищни каруци. Основно образование се е завършвало в 7 клас.

През 1972 година отваря врати новата настояща сграда на основно училище”Христо Ботев”. Учениците в този момент са над 650 и се налага да се учи на 2 смени. Занималните са изнесени в старата сграда на училището.

Училището разполага с 14 класни стаи, учителска стая, физкултурен салон, модерна обзаведена работилница с 2 кабинета за дървообработване и работа с метал, ученически стол, спортни площадки, футболно игрище, опитно поле и двор с площ от 20 дка с пъстри цветни алеи.Създали са се модерни условия за развитие на образованието и възпитанието на младото поколение.В същото време неграмотни и прекъснали образованието си жители от района учат вечерно  , а други се явяват като частни ученици.

В годините след 1945 година се забелязва голям подем в развитието на целия район.Кардам е определена за средищно селище и община ,а училището е определено за средищно . През 1946 год. се създава първата учителска и ученическа библиотека, първия училищен хор  и идват първите награди. Програми се изнасят  пред граничарите, пред обществеността , в  околийския център. Първа програма посветена на Апостола на свободата, официално отбелязване на  3-ти март с празнична програма. През този период е и първата ученическа екскурзия  из България с маршрут Кардам-Мадара-Русе-Свищов /по река Дунав/-Провадия-Варна –Кардам.

В следващите години много дейности се правят за първи път.

-Първа коледна елха в училище с масово посещение от родителите;
-Оперета изнесена от ученици;
-Първи бригади в помощ на земеделските стопанства в Горняк и Кардам;
-Първия Родителско-учителски комитет;
-Първите театрални пиеси изнесени от учителите пред обществеността;
-Създават се първите спортни отбори- футбол и баскетбол;
-създават се първите наченки на куклен театър-изработка на кукли;
-За първи път учениците отиват на пионерски лагери на планина и на море;
-Създава се опитно поле с 32 култури и овощна градина с 150 дръвчета;
-За първи път заедно учители и родители празнуват първа пролет;
-Първо тържество на буквите пред родители;
-Първи карнавал с маски;
-Първи стол за хранене на ученици и учители;
-Начало на художествена самодейност ;
-Детски хор за школувано пеене с с 60 ученика;

Всяка една дейност която се започне в училище търпи развитие и се преследват максимални резултати. Спортистите на училището носят награди, купи, медали от различни състезания и турнири. Петър Ницов в дългогодишния си опит като учител по физическо възпитание създава отбори по футбол, баскетбол-момчета и момичета, тенис и др. Спортния дух и стремежа към победа формирани в училище са помогнали на мнозина в живота им.

Танцовите състави носят награди от фолклорни фестивали.

В Кардам се провежда и Национален преглед на куклените театри където кукленият театър на училището заема първо място. Ръководител е Радка Николова.

В края на 80-те години Възродителният процес и последвалото масово изселване на българските турци, както и демографския срив водят към намаляване броя на учениците в училище. През 1988 година в училище учат 340 ученика. В следващите години на преход учениците прогресивно намаляват и в момента са малко под 100 ученика.В сградата  е извършен основен ремонт и е санирана. Това лято ще се извърши основен ремонт на физкултурния салон. Огромният училищен двор от 20 дка сега вече е труден за поддръжка. Учителите се стараят да поддържат уважението което  е изградило училището през годините. В последните години освен с текущото обучение и възпитание на учениците в началото на учебната година се прави празничен календар с всички дейности които ще се провеждат през годината-отбелязване на официални дати, народни празници, пролетен карнавал, празник на цветята, Св.Валентин и много други.

Училището печели и работи по много проекти:

1. Център за развитие на човешките ресурси по секторна програма „Коменски”

2008.2010 г.- Двустранно партньорство с румънското училище в Негру Вода.
2012- 2014 г.- Многостранно партньорство с училища от Полша, Словакия, Турция, Норвегия, Португалия.

2. Европейски социален фонд

2009-2010 г. – „Заедно можем” – партньори на Община Генерал Тошево
2013-2014 г. – „Искаме и можем” – партньори на Община Генерал Тошево

3. Център за образователна интеграция на деца от етническите малцинства

2010-2011 г. – „Заедно можем” – партньори на Община Генерал Тошево
2011-2012 г. – „Заедно в делник, заедно в празник”

Вокална група „Кардамче” блестящо представя и Кардам във фолклорните фестивали в областта и страната.

Учениците участват в различни кръжочни форми и искрено се забавляват и обучават.

Това е животът на Основно училище „Христо Ботев” в настоящето. Какво ще бъде бъдещето,  ще видим .