Училищни документи

План прием за учебната 2020-2021 год.  Заповед 329 План-прием .Заповед 330 План-прием 

Графици за провеждане на изпити- поправителна сесия на учениците от самостоятелна форма на обучение  http://oukardam.info/wp-content/uploads/2020/06/Scan2020-06-19_134848-e1592563898580.jpg >> http://oukardam.info/wp-content/uploads/2020/06/Scan2020-06-19_134848_001-e1592563919334.jpg  Учебаната 2019-2020година

Графици за провеждане на изпити- поправителна сесия за учебната 2018/ 2019 година на учениците от самостоятелна форма на обучение от   ,януарска сесия  VII клас >>

Вътрешни правила за определяне на работната заплата – виж повече >>2019-09-25 вътрешни правила

Правилник за дейността >>

Учебен план >>

Годишен план >>

План квалификация >>

Правилник за вътрешния ред >>

Бюджет >>

Вътрешни правила за квалификационна дейност >>

ВАЖНО  ОТНОСНО ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА !!!! За учениците и родителите >> Разписание на часовете дист. форма>>  График дист. обучение>>

Организация на работа-извънредно положение промяна 30.03.2020

Седмично разписание през пролетната ваканция>>