Училищни документи

Графици за провеждане на изпити- поправителна сесия за учебната 2019/ 2020 година на учениците от самостоятелна форма на обучение   клас >>

Графици за провеждане на изпити- поправителна сесия за учебната 2018/ 2019 година на учениците от самостоятелна форма на обучение от   ,януарска сесия  VII клас >>

Вътрешни правила за определяне на работната заплата – виж повече >>2019-09-25 вътрешни правила

Правилник за дейността >>

Учебен план >>

Годишен план >>

План квалификация >>

Правилник за вътрешния ред >>

Бюджет >>

Вътрешни правила за квалификационна дейност >>

За учениците >>