Училищни документи

План прием за учебната 2020-2021 год.  Заповед 329 План-прием .Заповед 330 План-прием 

Графици за провеждане на изпити- поправителна сесия за учебната 2019/ 2020 година на учениците от самостоятелна форма на обучение   клас >>

Графици за провеждане на изпити- поправителна сесия за учебната 2018/ 2019 година на учениците от самостоятелна форма на обучение от   ,януарска сесия  VII клас >>

Вътрешни правила за определяне на работната заплата – виж повече >>2019-09-25 вътрешни правила

Правилник за дейността >>

Учебен план >>

Годишен план >>

План квалификация >>

Правилник за вътрешния ред >>

Бюджет >>

Вътрешни правила за квалификационна дейност >>

ВАЖНО  ОТНОСНО ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА !!!! За учениците и родителите >> Разписание на часовете дист. форма>>  График дист. обучение>>

Организация на работа-извънредно положение промяна 30.03.2020

Седмично разписание през пролетната ваканция>>