Добре дошли

в ОУ “ Христо Ботев“ село Кардам

Основната стратегическа цел, която училището си е поставило е осигуряването на най-високо ниво на подготовка, интелектуално, нравствено и физическо развитие на своите ученици, с оглед повишаване на конкурентноспособността им за продължаване на образованието им в страната и чужбина.

           Новият облик на училището

Постигането на основните цели и произтичащите от тях задачи води до такова ниво на знания и умения на учениците, което да им позволи да продължат образованието си по желаната от тях специалност. В тази връзка нашето училище изгражда свой собствен облик, който да отговаря на новите потребности на учениците и обществото и който да бъде съобразен с новите тенденции и методи в образованието. Работата в училището е насочена към най-новите изисквания на века, в който неговите възпитаници ще се реализират творчески и професионално. Ние възпитаме и подготвяме млади хора с високо гражданско съзнание и с положително отношение към непреходните ценности на човечеството.